Jaarvergadering 6 september 2021

Jaarvergadering 2021

Op 6 september jongstleden is onze jaarvergadering gehouden.

Hierbij mochten wij drie jubilarissen huldigen

De heren W.H. Bartel en  J.A. Brinks zijn 25 jaar lid.

De heer  J. Baan is 45 jaar lid.

Onderstaand ons persbericht