Start herhalingslessen per 14 maart

Geachte leden,

Onlangs heeft u per mail een uitnodiging van ons ontvangen, dat per 14 maart de door Corona uitgestelde herhalingslessen voor jullie zijn gepland vanaf 14 maart.

Willen jullie er op letten, dat vanwege de groepsgrootte, de tijden in de uitnodiging aangehouden moeten worden.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur