Skip to main content
 

Hulpverlening bij evenementen

Onze vereniging beschikt over gediplomeerde hulpverleners. Deze kunnen worden ingezet bij diverse plaatselijke (en regionale) evenementen. Organisaties die van deze dienst gebruik willen maken, kunnen voor meer informatie contact opnemen met onze coördinator hulpverlening.

Aanvraag voor hulpverlening

Bent u in het bezit van een geldig EHBO-diploma en wilt u ook hulpverlener worden, neem dan ook contact met ons op via hulpverlening@ehborijssen.nl

Mocht u na een reanimatie of een andere traumatische ervaring deskundige hulp nodig hebben, neem dan contact op met bureau slachtofferhulp: http://www.slachtofferhulp.nl